Right-functie

Geeft de meest rechtse "n" tekens van een tekenreeks terug.

Zie ook: Left-functie.

Syntaxis:


Right (Tekst As String, n As Integer)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks waarvan de meest rechtse tekens moeten worden geretourneerd.

n: Numerieke expressie die het aantal tekens die moeten worden teruggegeven definieert. Als n = 0 wordt een nul-lengte tekenreeks teruggegeven. Maximale toegestane waarde is 65535.

Het volgende voorbeeld converteert de gegeven datum in de opmaak JJJJ-MM-DD naar het VS datumformaat (MM/DD/JJJJ).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInvoer = InputBox("Voer alstublieft een datum in met de internationale opmaak 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Help ons, alstublieft!