Functie Right

Geeft de meest rechtse "n" tekens van een tekenreeks terug.

Zie ook: Functie Left.

Syntaxis:


Right (string As String, length As Long)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

string: Elke tekenreeksexpressie waarvan u de meest rechtse tekens wilt retourneren.

length: Numerieke uitdrukking die het aantal tekens definieert dat u wilt retourneren. Als length = 0, wordt een tekenreeks met lengte nul geretourneerd. De maximaal toegestane waarde is 2.147.483.648.

Het volgende voorbeeld converteert de gegeven datum in de opmaak JJJJ-MM-DD naar het VS datumformaat (MM/DD/JJJJ).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInvoer = InputBox("Voer alstublieft een datum in met de internationale opmaak 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Help ons, alstublieft!