Mid-functie, Mid-Instructie

Geeft het gespecificeerde deel van een tekenreeks (Mid-functie), of vervangt het deel van een tekenreeks door een andere tekenreeks (Mid-instructie).

Syntaxis:


Mid (Tekst As String, Start As Integer [, Lengte As Integer]) of Mid (Tekst As String, Start As Integer, Lengte As Integer, Tekst As String)

Geretourneerde waarde:

String (alleen voor Functie)

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die moet worden gewijzigd.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Als de Lengte-parameter in de Mid-functie wordt weggelaten, worden alle tekens in de tekenreeks vanaf de beginpositie tot het einde van de tekenreeks teruggegeven.

Als de Lengte-parameter in de Mid-instructie kleiner is dan de lengte van de tekst die moet worden vervangen, zal de tekst worden ingekort tot de gespecificeerde lengte.

Tekst: De tekenreeks die de bestaande tekenreeks moet vervangen(Mid-instructie).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInvoer = InputBox("Voer alstublieft een datum in met de internationale opmaak 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Help ons, alstublieft!