Functie LSet

Lijnt een tekenreeks uit aan de linkerkant van een tekenreeksvariabele of kopieert een gebruikergedefinieerd type variabele naar een ander gebruikergedefinieerd type.

Syntaxis:


LSet Var As String = Tekst of LSet Var1 = Var2

Parameters:

Var: Elke tekenreeksvariabele waarin de tekenreeks zich bevindt die aan de linkerkant moet worden uitgelijnd.

Tekst: Tekenreeks die aan de linkerkant van de tekenreeksvariabele moet worden uitgelijnd.

Var1: Naam van het door de gebruiker gedefinieerde type variabele waarnaar moet worden gekopieerd.

Var2: Naam van het door de gebruiker gedefinieerde type variabele dat moet worden gekopieerd.

Als de tekenreeks korter is dan de tekenreeksvariabele, lijnt LSet de tekenreeks links uit binnen de tekenreeksvariabele. Elk overblijvende teken in de tekenreeksvariabele wordt vervangen door een spatie. Als de tekenreeks langer is dan de tekenreeksvariabele, worden alleen de meest linkse tekens tot de lengte van de tekenreeksvariabele gekopieerd. Met de LSetinstructie kunt u ook een door de gebruiker gedefinieerd type variabele naar een andere variabele van hetzelfde soort kopiëren.

Voorbeeld:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Lijn "SBX" binnen de referentietekenreeks van 40-tekens uit
  ' Vervangt sterretjes door spaties
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Lijnt "SBX" binnen de 40-teken referentietekenreeks links uit
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Help ons, alstublieft!