Left-functie

Geeft de meest linkse "n" tekens van een tekenreeks terug.

Syntaxis:


Left (Tekst As String, n As Integer)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks waarvan de meest linkse tekens moeten worden teruggegeven.

n: Numerieke expressie die het aantal tekens dat moet worden teruggegeven specificeert. Als n = 0 wordt een nul-lengte tekenreeks teruggegeven. De hoogst toegestane waarde is 65535.

Het volgende voorbeeld converteert een datum in de opmaak (YYYY-MM-DD) naar de opmaak (MM/DD/YYYY).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInvoer = InputBox("Voer alstublieft een datum in met de internationale opmaak 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Help ons, alstublieft!