Format-functie

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Syntaxis:


Format(expression [, format As String]) As String

Parameters:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Geretourneerde waarde:

Text string.

Opmaakcodes

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Het decimaalteken bepaalt het aantal decimale posities aan de linker- en rechterkant van het decimale scheidingsteken.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Als de exponent negatief is, wordt een minteken vlak voor een exponent met E-, E+, e-, e+ geplaatst. Als de exponent positief is wordt een plusteken alleen voor exponenten met E+ of e+ geplaatst.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Het gebruik van de punt als scheidingsteken voor duizendtallen en decimalen is afhankelijk van de landinstellingen. Als u een getal direct in BASIC-broncode invoert, gebruik dan altijd een punt als decimaal scheidingsteken. Het feitelijke teken dat wordt weergegeven als decimaal scheidingsteken is afhankelijk van uw systeeminstellingen.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Om andere tekens dan die hier opgesomd werden weer te geven, moet u het laten voorafgaan door een backslash (\), of het tussen aanhalingstekens plaatsen (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Tekens die moeten worden voorafgegaan door een backslash in de opmaakcode om te worden weergegeven als letterlijke tekens zijn de datum- en tijdopmaaktekens (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numerieke opmaaktekens (#, 0, %, E, e, komma, punt) en tekenreeksopmaaktekens (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Als u voorgedefinieerde opmaak gebruikt, moet de naam van de opmaak tussen aanhalingstekens staan.

Voorgedefinieerde opmaak

Getallen: Getallen worden getoond zoals ingevoerd.

Valuta: Er wordt een dollarteken vóór het getal geplaatst en negatieve getallen worden tussen ronde haakjes gezet.

Vast: Tenminste één cijfer wordt getoond vóór het decimale scheidingsteken.

Standaard: Toont getallen met een scheidingsteken voor duizendtallen.

Percent: Het getal wordt vermenigvuldigd met 100 en een procentteken wordt achter het getal geplaatst.

Wetenschappelijk: Toont getallen in wetenschappelijke opmaak (bijv., 1,00E+03 voor 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

U kunt de locale instellingen die worden gebruikt voor het beheren van de opmaak van getallen, datums en valuta instellen in LibreOffice BASIC in - Taalinstellingen - Talen. In opmaakcodes in BASIC wordt altijd de decimale punt (.) gebruikt als tijdelijke aanduiding voor het decimale scheidingsteken dat is gedefinieerd in uw locale instellingen en zal door het overeenkomende teken worden vervangen.

Hetzelfde geldt voor de landinstellingen voor datum-, tijd- en valuta-opmaak. De BASIC-notatiecode wordt geïnterpreteerd en weergegeven volgens uw landinstelling.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' gebruik altijd een punt als decimaal scheidingsteken als u getallen invoert in BASIC-broncode.
    ' geeft bijvoorbeeld 6,328.20 weer in Engelse landinstellingen en 6.328,20 in Nederlandse.
End Sub

Help ons, alstublieft!