Tekenreeksinhoud bewerken

De volgende functies worden gebruikt om tekenreeksinhoud te bewerken, op te maken en uit te lijnen. Gebruik de &-operator om tekenreeksen samen te voegen.

Format-functie

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase-functie

Converteert alle hoofdletters in een tekenreeks naar kleine letters.

Left-functie

Geeft de meest linkse "n" tekens van een tekenreeks terug.

LSet-functie

Lijnt een tekenreeks uit aan de linkerkant van een tekenreeksvariabele of kopieert een gebruikergedefinieerd type variabele naar een ander gebruikergedefinieerd type.

LTrim-functie

Verwijdert alle voorafgaande spaties uit een tekenreeks.

Mid-functie, Mid-Instructie

Geeft het gespecificeerde deel van een tekenreeks (Mid-functie), of vervangt het deel van een tekenreeks door een andere tekenreeks (Mid-instructie).

VERVANGEN-functie

Vervangt een tekenreeks door een andere.

Right-functie

Geeft de meest rechtse "n" tekens van een tekenreeks terug.

RSet-instructie

Lijnt een tekenreeks binnen een tekenreeksvariabele rechts uit of kopieert een door de gebruiker gedefinieerd type variabele in een ander.

RTrim-functie

Verwijdert alle spaties aan het einde van een tekenreeks.

Trim-functie

Verwijdert alle voorloopspaties en volgspaties uit een tekenreeks.

UCase-functie

Converteert kleine letters in een tekenreeks naar hoofdletters.

Split-functie

Retourneert een matrix van subtekenreeksen uit een tekenreeks.

Join-functie

Retourneert een tekenreeks uit een aantal subtekenreeksen in een tekenreeksarray.

ConvertToUrl-functie

Converteert een systeembestandsnaam naar een bestandsURL.

ConvertFromUrl-functie

Converteert een bestands-URL naar een systeembestandsnaam.

Help ons, alstublieft!