Tekenreeks bewerken

De volgende functies wijzigen, formatteren en zorgen voor het uitlijnen van tekenreeksen. Gebruik een van de operatoren & en + om tekenreeksen samen te voegen.

Functie Format

Converteert een numerieke expressie naar een tekenreeks en formatteert het dan naar de gespecificeerde opmaak.

Functie LCase

Converteert alle hoofdletters in een tekenreeks naar kleine letters.

Functie Left

Geeft de meest linkse "n" tekens van een tekenreeks terug.

Functie LSet

Lijnt een tekenreeks uit aan de linkerkant van een tekenreeksvariabele of kopieert een gebruikergedefinieerd type variabele naar een ander gebruikergedefinieerd type.

Functie LTrim

Verwijdert alle voorafgaande spaties uit een tekenreeks.

Functie Mid, Instructie Mid

Geeft het gespecificeerde deel van een tekenreeks (Mid-functie), of vervangt het deel van een tekenreeks door een andere tekenreeks (Mid-instructie).

Functie VERVANGEN

Vervangt een tekenreeks door een andere.

Functie Right

Geeft de meest rechtse "n" tekens van een tekenreeks terug.

Instructie RSet

Lijnt een tekenreeks binnen een tekenreeksvariabele rechts uit of kopieert een door de gebruiker gedefinieerd type variabele in een ander.

Functie RTrim

Verwijdert alle spaties aan het einde van een tekenreeks.

Functie Trim

Verwijdert alle voorloopspaties en volgspaties uit een tekenreeks.

Functie UCase

Converteert kleine letters in een tekenreeks naar hoofdletters.

Functie Split

Retourneert een matrix van subtekenreeksen uit een tekenreeks.

Functie Join

Retourneert een tekenreeks uit een aantal subtekenreeksen in een tekenreeksarray.

Functie ConvertToUrl

Converteert een systeembestandsnaam naar een bestandsURL.

Functie ConvertFromURL

Converteert een bestands-URL naar een systeembestandsnaam.

Help ons, alstublieft!