Functie String

Creëert een tekenreeks volgens het gespecificeerde teken of het eerste teken van een tekenreeks die aan de functie wordt doorgegeven.

Syntaxis:


String (n As Integer, {expressie As Integer | teken As String})

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

n: Numerieke expressie die het aantal tekens aangeeft dat u terug wilt krijgen. De maximale waarde is 2.147.483.648.

Expressie: Numerieke uitdrukking die de ASCII-code voor het teken definieert.

Teken: Elk enkel teken dat gebruikt wordt om de gevraagde tekenreeks op te bouwen, of een willekeurige tekenreeks waarvan alleen het eerste teken zal worden gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Help ons, alstublieft!