Functie String

Creƫert een tekenreeks volgens het gespecificeerde teken of het eerste teken van een tekenreeks die aan de functie wordt doorgegeven.

Syntaxis:


Tekenreeks (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

number: Numerieke expressie die het aantal tekens aangeeft dat moet worden geretourneerd in de tekenreeks. De maximaal toegestane waarde van n is 2.147.483.648.

Expression: Numerieke uitdrukking die de ASCII-code voor het teken definieert.

Character: Elk enkel teken dat wordt gebruikt om de retourreeks op te bouwen, of elke tekenreeks waarvan alleen het eerste teken wordt gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Help ons, alstublieft!