Herhalende inhoud

De volgende functies worden gebruikt om de inhoud van tekenreeksen te herhalen.

Functie Space

Geeft een tekenreeks terug die bestaat uit een gespecificeerde hoeveelheid spaties.

Functie String

Creëert een tekenreeks volgens het gespecificeerde teken of het eerste teken van een tekenreeks die aan de functie wordt doorgegeven.

Help ons, alstublieft!