Functie ChrW [VBA]

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


ChrW(charcode As Integer) As String

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

charcode: Numerieke expressie die staat voor een geldige 16-bit Unicode waarde (0-65535). (Om ook expressies te ondersteunen die een negatieve waarde hebben, zoals ChrW(&H8000), en daarmee ook oudere versies te ondersteunen, worden waarden tussen de -32768 t/m −1 intern vertaald naar 32768 tot 65535.) Een lege waarde geeft een foutcode 5. Een waarde buiten het bereik [0 t/m 65535] geeft een foutcode 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:


Sub ExampleChrW
    ' Dit voorbeeld voegt de Griekse tekens Alfa en Omega in een tekenreeks in.
    MsgBox "Van " + ChrW(913) + " tot en met " + ChrW(937)
    ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Van Α tot Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' de kleine letter "t"
End Sub

Help ons, alstublieft!