ChrW [VBA]-functie

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


ChrW(Expression As Integer)

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Expression: Numeric variables that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0,65535] returns error code 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:


Sub ExampleChrW
 ' Dit voorbeeld voegt de Griekse tekens Alfa en Omega in een tekenreeks in.
 MsgBox "Van "+ ChrW(913)+" tot " + ChrW(937)
 ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Van Α tot Ω
End Sub

Help ons, alstublieft!