ChrW [VBA]-functie

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


ChrW(Expression As Integer)

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Expression: Numeric variables that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0,65535] returns error code 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:


Sub ExampleChrW
 ' Dit voorbeeld voegt de Griekse tekens Alfa en Omega in een tekenreeks in.
 MsgBox "Van "+ ChrW(913)+" tot " + ChrW(937)
 ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Van Α tot Ω
End Sub

Help ons, alstublieft!