Functie ChrW [VBA]

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


ChrW(Expression As Integer) As String

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Expression: Numerieke variabelen met een geldige 16 bit Unicode waarde (0-65535). (Om expressies met een negatieve waarde te ondersteunen, zoals ChrW(&H8000) wordt om oudere versies te ondersteunen waarden van -32768 tot en met −1 interne verwerkt als 32768 tot en met 65535.) Een lege waarde geeft een foutcode 5. Een waarde buiten het bereik [0,65535] geeft een foutcode 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:


Sub ExampleChrW
 ' Dit voorbeeld voegt de Griekse tekens Alfa en Omega in een tekenreeks in.
 MsgBox "Van "+ ChrW(913)+" tot " + ChrW(937)
 ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Van Α tot Ω
End Sub

Help ons, alstublieft!