AscW-functie

Geeft de Unicodewaarde van het eerste teken in een tekenreeks.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


AscW (Text As String)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Tekst: Elke geldige tekenreeks. Alleen het eerste teken in de tekenreeks is relevant.

Gebruik de functies AscW om toetsen te vervangen door Unicode-waarden. Als de functie AscW een lege tekenreeks krijgt, meldt LibreOffice Basic een run-time error. Uitvoerwaarden liggen tussen 0 en 65535.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' geeft 65
 Print AscW("Ω") ' geeft 937
 Print AscW("Αθήνα") ' geeft 913, omdat alleen het eerste teken (Alpha) in aanmerking wordt genomen
End Sub

Help ons, alstublieft!