Functie AscW [VBA]

Geeft de Unicodewaarde van het eerste teken in een tekenreeks.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


AscW (string) As Long

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

string: Een geldige tekenreeksexpressie. Alleen het eerste teken in de tekenreeks is relevant.

Gebruik de functies AscW om toetsen te vervangen door Unicode-waarden. Als de functie AscW een lege tekenreeks krijgt, meldt LibreOffice Basic een run-time fout. Uitvoerwaarden liggen tussen 0 en 65535.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' geeft 65
 Print AscW(string:="Ω") ' geeft 937
 Print AscW("Αθήνα") ' geeft 913, omdat alleen het eerste teken (Alpha) in aanmerking wordt genomen
End Sub

Help ons, alstublieft!