Functie CByte

Converteert een tekenreeks of een numerieke uitdrukking naar het type Byte.

Syntaxis:


Cbyte( expressie As Variant) As Byte

Geretourneerde waarde:

Byte

Parameters:

Expression: Een tekenreeks of een numerieke uitdrukking die kan worden geƫvalueerd tot een getal. Decimale waarden worden afgerond op het dichtstbijzijnde tiende. Geldige waarden variƫren van 0 tot 256.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Bovenstaande expressies worden berekend als 16, 0 en 3
  End Sub

Help ons, alstublieft!