Functie Val

Gebruik de functie Val om een tekenreeks die een getal vertegenwoordigt om te zetten in een numeriek gegevenstype.

note

De tekenreeks die aan de functie Val wordt doorgegeven, is locale-onafhankelijk. Dit betekent dat komma's worden geïnterpreteerd als scheidingstekens voor duizendtallen en een punt als decimaalteken.


Syntaxis:


  Val (Tekst As String)
 

Geretourneerde waarde:

Dubbel

Parameters:

Tekst: String die een getal voorstelt.

Als slechts een deel van de tekenreeks getallen bevat, worden alleen de eerste geschikte tekens van de tekenreeks geconverteerd. Als de tekenreeks geen getallen bevat, retourneert Val 0.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Onder 123,1 wordt geïnterpreteerd als 1231 sinds "," is het scheidingsteken voor duizendtallen
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Alle getallen worden in aanmerking genomen totdat een niet-numeriek teken is bereikt
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Het onderstaande voorbeeld retourneert 0 (nul) omdat de opgegeven tekenreeks niet met een getal begint
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Help ons, alstublieft!