Val-functie

Converteert een tekenreeks naar een numerieke expressie.

Syntaxis:


Val (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

Double

Parameters:

Tekst: String die een getal voorstelt.

Met gebruik van de Val-functie kunt u een tekenreeks die getallen voorstelt omzetten naar numerieke expressies. Dit is de afgeleide van de Str-functie. Als alleen een deel van de tekenreeks getallen bevat, worden alleen de eerste toepasselijke tekens van de tekenreeks geconverteerd. Als de tekenreeks helemaal geen getallen bevat, geeft de Val-functie de waarde 0 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Help ons, alstublieft!