Functie Str

De functie Str converteert de inhoud van variabelen naar een tekenreeks. Het behandelt numerieke waarden, datums, tekenreeksen en valutawaarden.

Positieve getallen worden voorafgegaan door een spatie. Negatieve getallen worden voorafgegaan door een minteken.

note

Voor numerieke waarden is de tekenreeks die wordt geretourneerd door de functie Str locale-onafhankelijk. Daarom wordt de punt indien nodig als decimaalteken gebruikt.


Als een tekenreeks als argument wordt doorgegeven, wordt deze zonder wijzigingen geretourneerd.

Datums worden geconverteerd naar locale-afhankelijke tekenreeksen.

Syntaxis:


  Str (Value As Variant)
 

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Value: Een waarde die moet worden geconverteerd naar een tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Hieronder staan enkele numerieke voorbeelden die de functie Str gebruiken.


  Sub ExampleStr_1
    ' Let op de spatie aan het begin van de geretourneerde tekenreeksen
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Tekenreeksen die als argumenten worden doorgegeven, blijven ongewijzigd
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Gebruik de functie LTrim om de spatie aan het begin van de geretourneerde tekenreeks te verwijderen.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

De functie Str kan ook Date-variabelen aan.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Help ons, alstublieft!