Functie Chr

Geeft het teken dat overeen komt met de gespecificeerde tekencode terug.

Syntaxis:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

charcode: een expressie uitdrukking die een geldige 8-bits ASCII-waarde (0-255) of een 16-bits Unicode-waarde vertegenwoordigt. (Om expressies met een nominaal negatief argument zoals Chr(&H8000) op een achterwaarts compatibele manier te ondersteunen, worden waarden in het bereik −32768 tot −1 intern toegewezen aan het bereik 32768 tot 65535.)

warning

Wanneer de VBA-compatibiliteitsmodus is ingeschakeld (Optie VBASupport 1), charcode is een numerieke expressie die alleen een geldige 8-bits ASCII-waarde (0-255) vertegenwoordigt.


De Chr$-functie wordt vaak gebruikt om speciale stuurcodes naar een printer of andere uitvoerbron te zenden. U kunt de functie ook gebruiken om aanhalingstekens in een tekenreeks in te voegen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

note

Er treedt een overloopfout op wanneer de VBA-compatibiliteitsmodus is ingeschakeld en de expressiewaarde groter is dan 255.


Voorbeeld:


    Sub ExampleChr
      ' Dit voorbeeld voegt een apostrof (ASCII waarde 34) in een tekenreeks in.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Een "korte" trip.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!