Functie Asc (BASIC)

Geeft de ASCII-waarde (American Standard Code for Information Interchange) van het eerste teken in een tekenreeks terug.

Syntaxis:


Asc(string) As Long

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

string: Een geldige tekenreeksexpressie. Alleen het eerste teken in de tekenreeks is relevant.

Gebruik de Asc-functie om toetsen door waarden te vervangen. Als Asc een lege tekenreeks tegenkomt, rapporteert LibreOffice BASIC een run-time fout. In aanvulling op de afdrukbare 7-bits ASCII tekens (Codes 0-127) kan de ASCII-functie ook worden gebruikt om niet-afdrukbare toetscodes in ASCII-code te ontdekken. Deze functie kan ook 16-bits unicode-tekens verwerken.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' geeft 65 terug
    Print ASC(string:="Z") ' retourneert 90
    Print ASC("Leeuwarden") ' geeft 76 terug, aangezien alleen met het eerste teken rekening wordt gehouden
End Sub

Help ons, alstublieft!