Asc-functie

Geeft de ASCII-waarde (American Standard Code for Information Interchange) van het eerste teken in een tekenreeks terug.

Syntaxis:


Asc (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Tekst: Elke geldige tekenreeks. Alleen het eerste teken in de tekenreeks is relevant.

Gebruik de Asc-functie om toetsen door waarden te vervangen. Als Asc een lege tekenreeks tegenkomt, rapporteert LibreOffice BASIC een runtime-fout. In aanvulling op de afdrukbare 7-bits ASCII tekens (Codes 0-127) kan de ASCII-functie ook worden gebruikt om niet-afdrukbare toetscodes in ASCII-code te ontdekken. Deze functie kan ook 16-bits unicode-tekens verwerken.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' geeft 65 terug
    Print ASC("Z") ' geeft 90 terug
    Print ASC("Leeuwarden") ' geeft 76 terug, aangezien alleen met het eerste teken rekening wordt gehouden
End Sub

CHR

Help ons, alstublieft!