ASCII/ANSI-conversie naar tekenreeksen

Hier vindt u alle functies voor het omzetten van tekenreeksen naar ASCII/ANSI en omgekeerd.

Functie Asc (BASIC)

Geeft de ASCII-waarde (American Standard Code for Information Interchange) van het eerste teken in een tekenreeks terug.

Functie Chr

Geeft het teken dat overeen komt met de gespecificeerde tekencode terug.

Functie Str

De functie Str converteert de inhoud van variabelen naar een tekenreeks. Het behandelt numerieke waarden, datums, tekenreeksen en valutawaarden.

Positieve getallen worden voorafgegaan door een spatie. Negatieve getallen worden voorafgegaan door een minteken.

note

Voor numerieke waarden is de tekenreeks die wordt geretourneerd door de functie Str locale-onafhankelijk. Daarom wordt de punt indien nodig als decimaalteken gebruikt.


Als een tekenreeks als argument wordt doorgegeven, wordt deze zonder wijzigingen geretourneerd.

Datums worden geconverteerd naar locale-afhankelijke tekenreeksen.

Functie Val

Gebruik de functie Val om een tekenreeks die een getal vertegenwoordigt om te zetten in een numeriek gegevenstype.

note

De tekenreeks die aan de functie Val wordt doorgegeven, is locale-onafhankelijk. Dit betekent dat komma's worden geĂŻnterpreteerd als scheidingstekens voor duizendtallen en een punt als decimaalteken.


Functie CByte

Converteert een tekenreeks of een numerieke uitdrukking naar het type Byte.

Help ons, alstublieft!