Instructie Erase

Wist de inhoud van elementen in matrices met een vaste grootte en geeft het geheugen vrij dat door matrices met verschillende grootten gebruikt wordt.

Syntaxis:

Syntaxis Erase


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Parameters:

array list - Een door komma's gescheiden lijst van te wissen matrixen.

Voorbeeld:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b en c(0) worden niet gewijzigd
   Erase b, c(0) ' alles wordt gewist
 End Sub

Instructies Dim of ReDim

Functies Array en DimArray

Lbound en Ubound functies

Help ons, alstublieft!