Functie EqualUnoObjects

Retourneert True als de twee opgegeven basisvariabelen dezelfde Uno-objectinstantie vertegenwoordigen.

Syntaxis:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parameters:

oObj1, oObj2: de te testen variabelen.

Geretourneerde waarde:

Booleaans

Voorbeeld:

Het onderstaande voorbeeld retourneert True omdat zowel oDoc als ThisComponent verwijzingen zijn naar hetzelfde object:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Het onderstaande voorbeeld retourneert False omdat de toewijzing een kopie van het originele object maakt. Daarom verwijzen Struct1 en Struct2 naar verschillende objectinstanties.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Help ons, alstublieft!