Functie IsUnoStruct

Geeft Waar terug als het gegeven object een Uno-struct is.

Syntaxis:

IsUnoStruct(Unotype)

Geretourneerde waarde:

Boolean

Parameters:

Unotype: een Uno-object.

Voorbeeld:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Activeer een service
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Geeft Onwaar weer omdat oSimpleFileAccess GEEN struct is
' Maak een Property-struct
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Geeft Waar weer omdat aEigenschap een struct is
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Geeft Onwaar weer omdat 42 GEEN struct is.
End Sub

Help ons, alstublieft!