Functie Matrix

Retourneert het type Variant met een gegevensveld.

Syntaxis:


    Array (ArgumentList)
  

Zie ook DimArray

Parameters:

ArgumentList: Een lijst met een willekeurig aantal argumenten, gescheiden door komma's.

Voorbeeld:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Help ons, alstublieft!