Array Function

Retourneert het type Variant met een gegevensveld.

Syntaxis:


Array ( Argumentenlijst )

Zie ook DimArray

Parameters:

Argumentenlijst: een lijst van een willekeurig aantal argumenten, gescheiden door een komma.

Voorbeeld:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Help ons, alstublieft!