Functie FindObject

Stelt objecten in staat om in runtime te worden geadresseerd als een tekenreeksparameter via de objectnaam.

Bijvoorbeeld, de volgende opdracht:


MyObj.Prop1.Command = 5

komt overeen met het opdrachtblok:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Dit staat toe dat namen dynamisch worden gemaakt tijdens runtime, u zou bijvoorbeeld

"TekstBewerk1" tot "TekstBewerk5" in een lus kunnen gebruiken om vijf besturingsnamen te creëren.

Zie ook: FindPropertyObject

Syntaxis:


FindObject( ObjName As String )

Parameters:

ObjNaam: String die de naam van het object dat moet worden geadresseerd tijdens runtime, specificeert.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

12 Variabele is niet gedefinieerd

Help ons, alstublieft!