Instructie Set

Stelt een objectverwijzing in op een variabele.

Syntaxis:

Diagram instructie Set


  [Set] variable = [New] object

Parameters:

variable: een variabele of een eigenschap waarvoor een objectverwijzing vereist is.

expression: Een berekenbare combinatie van termen, zoals een formule of een objecteigenschap of methode.

object: Object waarnaar de variabele verwijst.

Nothing - Wijs Nothing toe aan een variabele om een eerdere toewijzing te verwijderen.

note

Het sleutelwoord Set optioneel. De standaardwaarde voor objecten is Nothing.


Voorbeeld:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

Nieuw maakt UNO-objecten of klassenmodule-objecten, voordat deze aan een variabele worden toegewezen.


Help ons, alstublieft!