Functies TypeName, VarType

Geeft een tekenreeks (TypeName) of een numerieke waarde (VarType) terug die informatie voor een variabele bevat.

Syntaxis:


TypeNaam (Variabele) / VarType (Variabele)

Geretourneerde waarde:

String; Integer

Parameters:

Variabele: De variabele waarvan het type moet worden bepaald. De volgende waarden zijn mogelijk:

Sleutelwoord

Benoemde constante

VarType

Type variabele

Boolean

11

Booleaanse variabele

Byte

17

Byte-variabele

Date

V_DATE

7

Datumvariabele

Currency

V_CURRENCY

6

Valutavariabele

Double

V_DOUBLE

5

Double drijvende-kommavariabele

Integer

V_INTEGER

2

Integer-variabele

Long

V_LONG

3

Long Integer variabele

Object

9

Object-variabele

Single

V_SINGLE

4

Single drijvende-kommavariabele

String

V_STRING

8

String-variabele

Variant

12

Variant-variabele (kan alle typen, gespecificeerd door de definitie, bevatten)

Empty

V_EMPTY

0

Variabele is niet geïnitialiseerd

Null

V_NULL

1

Geen geldige gegevens


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Enkele typen in LibreOffice BASIC"
End Sub

Help ons, alstublieft!