Instructie Static

Declareert een variabele of een array op het procedureniveau binnen een subroutine of functie zodat de waarden van de variabele of de array worden behouden na het beƫindigen van de subroutine of functie. Regels voor de instructie Dim zijn ook geldig.

Waarschuwingspictogram

De instructie Static kan niet worden gebruikt om variabele arrays te definiƫren. Arrays moeten worden gespecificeerd overeenkomstig een vaste grootte.


Syntaxis:


Static VarNaam[(Start to Einde)] [As VarType], VarNaam2[(Start to Einde)] [As VarType], ...

Voorbeeld:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Het antwoord is"
End Sub
 
' Functie voor initialiseren van de Static-variabele
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' minimale retourwaarde van deze functie
  if iInit = 0 then ' controle indien geĆÆnitialiseerd
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Help ons, alstublieft!