Sleutelwoord Global

Past een variabele of matrix aan op het globale niveau (d.w.z. niet binnen een subroutine of functie), zodat de variabele en matrix geldig zijn in alle bibliotheken en modules voor de huidige sessie.

Syntaxis:


Global VarNaam[(start To einde)] [As VarType][, VarNaam2[(start To einde)] [As VarType][,...]]

Voorbeeld:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Help ons, alstublieft!