Instructie Public

Past de dimensie van een variabele of een matrix op moduleniveau aan (niet binnen een subroutine of functie), zodat de variabele en de matrix geldig zijn in alle bibliotheken en modules.

Syntaxis:


Public VarNaam[(Start to Einde)] [As VarType][, VarNaam2[(Start to Einde)] [As VarType][,...]]

Voorbeeld:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Help ons, alstublieft!