Public-instructie

Dimensioneert een variabele of een matrix op moduleniveau (niet binnen een subroutine of functie), zodat de variabele en de matrix geldig zijn in alle bibliotheken en modules.

Syntaxis:


Public VarNaam[(Start to Einde)] [As VarType][, VarNaam2[(Start to Einde)] [As VarType][,...]]

Voorbeeld:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Help ons, alstublieft!