Option VBASupport Statement

Geeft aan dat LibreOffice-Basic sommige VBA statements, functies en objecten ondersteunt.

Notitiepictogram

De ondersteuning voor VBA is niet volledig, maar beslaat een groot deel van de veelgebruikte patronen.


warning

Deze instructie moet worden ingevoegd vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Syntaxis:

Option VBASupport {1|0}

Parameters:

VBA support in LibreOffice inschakelen

0: VBA support uitschakelen

Voorbeeld:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Help ons, alstublieft!