Instructie Option Base

Definieert de standaardwaarde voor de ondergrens van matrices als 0 of 1.

Syntaxis:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

Waarschuwingspictogram

Deze instructie moet worden ingevoegd vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Voorbeeld:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Help ons, alstublieft!