Instructie Let

Kent een waarde toe aan een variabele.

Syntaxis:

Diagram instructie Let


[Let] variable = expression

Parameters:

variable: Variabele waaraan u een waarde wilt toewijzen. Waarde en type variabele moeten compatibel zijn.

Notitiepictogram

Zoals in de meeste BASIC-dialecten is het sleutelwoord Let optioneel.


Voorbeeld:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sTekst) ' geeft 9 terug
End Sub

Help ons, alstublieft!