Functie UBound

Geeft de bovengrens van een matrix terug.

Syntaxis:


UBound (Matrixnaam [, Dimensie])

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

Matrixnaam:Naam van de matrix waarvoor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound) moet worden bepaald.

[Dimensie]: Integer die specificeert welke dimensie wordt teruggegeven voor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound). Als er geen waarde is gespecificeerd, wordt de grenswaarde van de eerste dimensie teruggegeven.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

9 Index buiten gedefinieerd bereik

Voorbeeld:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Help ons, alstublieft!