Functie LBound

Geeft de ondergrens van een matrix terug.

Syntaxis:


LBound (MatrixNaam [, Dimensie])

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

MatrixNaam: Naam van de matrix waarvoor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound) van de array-dimensie moet worden teruggegeven.

[Dimensie]: Integer die specificeert welke dimensie moet worden teruggegeven voor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound). Als er geen waarde is gespecificeerd, wordt de eerste dimensie aangenomen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

9 Index buiten gedefinieerd bereik

Voorbeeld:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' Uitvoer: 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Help ons, alstublieft!