Functie IsObject

Test of een variabele een object is, dus geen primitief gegevenstype zoals een datum, getal of tekst. De functie retourneert True als de variabele een object is, anders retourneert het False.

Deze functie retourneert True voor de volgende objecttypen:

warning

Bij datastructuren is de returnwaarde True, ook al zijn ze leeg. Bij variabelen die gedefinieerd zijn als object is de returnwaarde True, ook als ze niet geĂŻnitialiseerd zijn.


Syntaxis:

IsObject(var)

Geretourneerde waarde:

Booleaans

Parameters:

var: De te testen variabele.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Help ons, alstublieft!