Functie IsNumeric

Test of de gegeven expressie een getal is. Als de expressie een getal is, geeft de functie Waar terug; anders Onwaar.

Syntaxis:


IsNumeric (Var)

Teruggegeven waarde:

Boolean

Parameters:

Var: Elke expressie die moet worden getest.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Help ons, alstublieft!