Functie IsNull

Test of een Variant de speciale Null-waarde bevat die aangeeft dat de variabele geen gegevens bevat.

Syntaxis:


IsNull (Var)

Teruggegeven waarde:

Boolean

Parameters:

Var: De variabele die moet worden getest. Deze functie geeft Waar terug als de Variant de waarde Null heeft; anders Onwaar.

Null - Deze waarde wordt gebruikt voor een variant-gegevenssubtype zonder geldige inhoud.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Help ons, alstublieft!