Functie IsError

Hiermee wordt getest of een variabele een foutwaarde bevat.

Syntaxis:


    IsError (Var)
  

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Variabele: Een willekeurige variabele die u wilt testen. Als de variabele een foutwaarde bevat, retourneert de functie Waar; anders retourneert de functie Onwaar.

Help ons, alstublieft!