IsEmpty-functie

Test of een Variant-variabele de Empty-waarde bevat die aangeeft dat de variabele niet geïnitialiseerd werd.

Syntaxis:


IsEmpty (Var)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Var: Elke variabele die moet worden getest. Als de Variant de Empty-waarde bevat geeft de functie Waar terug; anders Onwaar.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' Geeft Waar terug
End Sub

Help ons, alstublieft!