Functie IsArray

Bepaalt of een variabele een gegevensveld in een matrix is.

Syntaxis:


IsArray (Var)

Teruggegeven waarde:

Boolean

Parameters:

Var: Elke willekeurige variabele die u wilt testen als deze als een array gedeclareerd wordt. Als de variabele een array is, retourneert de functie Waar; anders wordt Onwaar geretourneerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Help ons, alstublieft!