DefDbl-instructie

Stelt het standaardtype variabele in, overeenkomstig een letterbereik, als er geen typedeclaratie-teken of sleutelwoord werd gespecificeerd.

Syntaxis:


Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefDbl: Dubbel

Voorbeeld:


' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDBL
    dWaarde=1.23e43 ' dWaarde is een impliciet Dubbele-variabelentype
End Sub

Help ons, alstublieft!