DefStr-instructie

Als er geen type-aanduidingsteken of sleutelwoord gespecificeerd is, wordt met de DefStr-instructie het standaardtype variabele ingesteld, volgens een letterbereik.

Syntaxis:


Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefStr: String

Voorbeeld:


' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefStr s
Sub ExampleDefStr
    sStr=Tekenreeks ' sStr is een impliciete tekenreeksvariabele
End Sub

Help ons, alstublieft!