Instructie DefSng

Als er geen type-aanduidingsteken of sleutelwoord is gespecificeerd, stelt de instructie DefSng het standaardtype variabele in volgens een letterreeks.

Syntaxis:

Diagram instructies DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parameters:

char: Voorvoegsel van een letter die het standaard data-type voor variabelen aangeeft.

char-char: Bereik van letters dat als voorvoegsel van variabelen het standaard data-type aangeeft.

Voorbeeld:


  ' Definitie van de voorvoegsels bij het variabele-type:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefSng
   wSng=Single ' wSng is een impliciete enkele variabele
   Print afloat, Typename(Word), VarType(anyNum) ' Resultaat is : 0 single 4
 End Sub

Help ons, alstublieft!