DefErr-instructie

Als er geen type-aanduidingsteken of sleutelwoord gespecificeerd is, wordt met de DefErr-instructie het standaardtype variabele ingesteld, volgens een letterbereik.

Syntaxis:

DefType statements diagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parameters:

char: Letter prefix that specifies default data type for variables.

char-char: Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Voorbeeld:


  ' Prefix definitions for variable types:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

DefErr e
Sub ExampleDefErr
  eErr=Fout ' eErr is een impliciete foutvariabele
End Sub

Help ons, alstublieft!