Functie CStr

Converteert een numerieke expressie naar een tekenreeks.

Syntaxis:


CStr (Expressie)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Expressie: Een geldige tekenreeks of numerieke expressie die moet worden geconverteerd.

Expressietypes en conversie geven terug

Boolean :

...een tekenreeks die evalueert naar óf Waar óf Onwaar.

Date :

...een tekenreeks die de datum en tijd bevat.

Null :

...een run-time fout.

Empty :

...een tekenreeks zonder tekens.

Any :

...het overeenkomstige getal als tekenreeks.


Nullen aan het einde van een zwevende-kommagetal (floating-point) worden niet opgenomen in de teruggegeven tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Help ons, alstublieft!