Const-instructie

Definieert een tekenreeks als een constante.

Syntaxis:


Const Tekst = Expressie

Parameters:

Tekst: Elke constante-naam die volgens de standaard naamregels voor variabelen is opgegeven.

Een constante is een soort variabele die helpt de leesbaarheid van een progamma te verbeteren. Constanten worden niet gedefinieerd als een specifiek type, maar worden meestal gebruikt als programmacode-symbolen. Een constante kan maar één keer worden gedefinieerd in een programma en kan nooit worden gewijzigd. Gebruik de volgende instructie om een constante te definiëren:

CONST ConstNaam=Expressie

Het soort uitdrukking is niet relevant. Als een programma wordt gestart converteert LibreOffice BASIC de programmacode intern, zodat elke keer als een constante wordt gebruikt, de gedefinieerde uitdrukking die vervangt.

Voorbeeld:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Programma", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Help ons, alstublieft!