Const-instructie

Definieert een of meer identifiers als een constante.

Een constante is een variabele waarmee de leesbaarheid van het programma wordt verbeterd. Een constante wordt niet gedefinieerd met een bepaald type maar meer als een placeholder. U kunt een constante maar een keer definiëren en daarna niet meer wijzigen.

Syntaxis:

Syntaxis Const


[Global|Private|Public] Const name = expression[, ...]

Parameters:

name: Een identifier met de standaardnaamgeving voor variabelen.

expression: Een letterlijke expressie.

Het gegevenstype moet worden weggelaten. Op het moment dat een bibliotheek in het geheugen wordt geladen, converteert LibreOffice Basic intern de programmacode zodat elke keer een constant wordt gebruikt, het wordt vervangen door de gedefinieerde expressie.

Bereik

Standaard wordt een constante in modules en routines gedefinieerd als 'private'. Een constante kan wel 'public' of 'global' zijn zodat de constante in alle modules van alle BASIC-bibliotheken gebruikt kan worden.

Het specificeren als Global, Private en Public kan alleen worden gedaan voor een module constante.

Voorbeeld:


 Const EARTH = "♁" ' bereik module
 Private Const MOON = "☾" ' bereik module
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' bereik algemeen
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' bereik algemeen
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1.456 / 56 ' lokaal bereik
   MsgBox SUN,, MOON ' globale constante SUN is niet gewijzigd
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Instructie Enum

Instructie Type

Help ons, alstublieft!