Functie CLng

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een Long Integer.

Syntaxis:


CLng (Expression As Variant) As Long

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

Expression: elke tekenreeks of numerieke uitdrukking die u wilt converteren. Om een tekenreeksuitdrukking te converteren, moet het getal worden ingevoerd met een punt "." als de komma en een komma "," als het scheidingsteken voor duizendtallen (bijvoorbeeld 123.456.78), die kan verschillen van uw LibreOffice-taal instellingen.

Als Expression buiten het geldige bereik van lange integers tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 ligt, retourneert LibreOffice Basic een overloopfout.

Deze functie rondt altijd het breukgedeelte van een getal af naar het naaste hele getal.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Numerieke uitdrukkingen worden weergegeven volgens LibreOffice taalinstellingen:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234,5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234,5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678,1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678,1234) ' 5678,123535156
End Sub

Help ons, alstublieft!