Functie CInt

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een Integer.

Syntaxis:


CInt (Expressie)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Expression: Een expressie die u wilt converteren.

Als het argument een getal is, wordt het gebruikt als numerieke waarde van de uitdrukking.

Als het argument tekenreeks is, trimt de functie de leidende witruimte; dan probeert het een nummer te herkennen in de volgende tekens. De onderstaande syntaxis wordt herkend:

De rest van de tekenreeks wordt genegeerd. Als de tekenreeks niet wordt herkend, b.v. als het na het bijsnijden van de voorloopspatie niet begint met plus, min, een decimaal cijfer of "&", of als de reeks na "&O" langer is dan 11 tekens of een alfabetisch teken bevat, is de numerieke waarde van uitdrukking 0 .

Als het argument een fout is, wordt het foutnummer gebruikt als numerieke waarde van de uitdrukking.

Als het argument een datum is, wordt het aantal dagen sinds 1899-12-30 (seriële datum) gebruikt als numerieke waarde van de uitdrukking. Tijd wordt weergegeven als een fractie van een dag.

Nadat de numerieke waarde van de uitdrukking is berekend, wordt deze afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (indien nodig), en als het resultaat niet tussen -32768 en 32767 ligt, rapporteert LibreOffice Basic een overloopfout. Anders wordt het resultaat geretourneerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Help ons, alstublieft!