Functie CInt

Converteert een tekenreeks of numerieke expressie naar een Integer.

Syntaxis:


CInt (Expression As Variant) As Integer

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Expression: elke tekenreeks of numerieke uitdrukking die u wilt converteren. Om een tekenreeksuitdrukking te converteren, moet het getal worden ingevoerd met een punt "." als de komma en een komma "," als het scheidingsteken voor duizendtallen (bijvoorbeeld 123.456.78), die kan verschillen van uw LibreOffice-taal instellingen.

Als het argument tekenreeks is, trimt de functie de leidende witruimte; dan probeert het een nummer te herkennen in de volgende tekens. De onderstaande syntaxis wordt herkend:

De rest van de tekenreeks wordt genegeerd. Als de tekenreeks niet wordt herkend, b.v. als het na het bijsnijden van de voorloopspatie niet begint met plus, min, een decimaal cijfer of "&", of als de reeks na "&O" langer is dan 11 tekens of een alfabetisch teken bevat, is de numerieke waarde van uitdrukking 0 .

Als het argument een fout is, wordt het foutnummer gebruikt als numerieke waarde van de uitdrukking.

Als het argument een datum is, wordt het aantal dagen sinds 1899-12-30 (seriële datum) gebruikt als numerieke waarde van de uitdrukking. Tijd wordt weergegeven als een fractie van een dag.

Nadat de numerieke waarde van de uitdrukking is berekend, wordt deze afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (indien nodig), en als het resultaat niet tussen -32768 en 32767 ligt, rapporteert LibreOffice Basic een overloopfout. Anders wordt het resultaat geretourneerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Numerieke uitdrukkingen worden weergegeven volgens LibreOffice taalinstellingen:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234,5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234,5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678,1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678,1234) ' 5678,123535156
End Sub

Help ons, alstublieft!