Functie CDate

Converteert een willekeurige tekenreeks of numerieke expressie naar een datumwaarde.

Syntaxis:


CDate (Expressie)

Teruggegeven waarde:

Date

Parameters:

Expressie: Een tekenreeks of numerieke expressie die moet worden geconverteerd.

Wanneer u een tekenreeksexpressie converteert, moeten de datum en tijd worden ingevoerd in een van de datumacceptatiepatronen die zijn gedefinieerd voor uw landinstelling (zie - Taalinstellingen - Talen) of in ISO datumformaat (momenteel wordt alleen het ISO-formaat met koppeltekens, bijvoorbeeld "31-12-2012" geaccepteerd). In numerieke uitdrukkingen vertegenwoordigen waarden links van de decimaal de datum, beginnend op 31 december 1899. Waarden rechts van de decimaal vertegenwoordigen de tijd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Help ons, alstublieft!