Functie CBool

Converteert een uitdrukking of een reeks uitdrukkingen naar een boolean. Een uitdrukking is samengesteld uit tekenreeksen, getallen en operatoren. Vergelijkende, logische of wiskundige operatoren zijn toegestaan in uitdrukkingen.

Syntaxis:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

expression kan een getal of een reeks gecombineerde uitdrukkingen zijn.

Geretourneerde waarde:

Booleaans

Parameters:

expression: Een logische uitdrukking, een wiskundige formule, een numerieke uitdrukking of een reeks uitdrukkingen gecombineerd met operatoren. Tijdens de evaluatie van expressies hebben logische operatoren voorrang op de vergelijkingsoperatoren, die op hun beurt voorrang hebben op wiskundige operatoren.

De expression kan een getal of een wiskundige formule zijn. Wanneer gelijk is aan 0, wordt False geretourneerd, anders wordt True geretourneerd.

Meerdere expressies zoals expr1 [[{operator] expr2]..] kunnen worden gecombineerd. expr1 en expr2 kunnen elke tekenreeks of numerieke uitdrukking zijn die u wilt evalueren. CBool combineert de expressies en retourneert True of False. operator kan een wiskundige operator, logische operator of vergelijkingsoperator.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

In de volgende voorbeelden evalueert de functie CBool een logische uitdrukking, een wiskundige formule en de waarde die wordt geretourneerd door de functie Instr. De functie controleert of het teken "a" voorkomt in de zin die door de gebruiker is ingevoerd.


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' berekent naar True
  Print CBool( expression := 15 /2 -7.5 ) ' geeft False weer als uitdrukking gelijk is aan 0
  txt = InputBox("Voer een korte zin in:")
  ' Bewijs of het teken "a" in de zin voorkomt.
  ' In plaats van de opdrachtregel
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' wordt de CBool functie als volgt toegepast:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Het teken »a« verschijnt in de zin die u hebt ingevoerd!"
  EndIf
End Sub

Help ons, alstublieft!