CBool-functie

Converteert een tekenreeksvergelijking of numerieke vergelijking naar een Booleaanse expressie, of converteert een enkele numerieke expressie naar een Booleaanse expressie.

Syntaxis:


CBool (Expressie1 {= | <> | < | > | <= | >=} Expressie2) of CBool (Getal)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Expressie1, Expressie2: Elke tekenreeks of numerieke expressie die moet worden vergeleken. Als de uitdrukkingen overeenstemmen geeft de functie CBool Waar terug; anders zal Onwaar worden teruggegeven.

Getal: Een willekeurige numerieke expressie die moet worden geconverteerd. Als de expressie gelijk is aan 0 zal Onwaar worden teruggegeven; anders zal Waar worden teruggegeven.

Het volgende voorbeeld gebruikt de functie CBool om de waarde te evalueren die teruggegeven is door de functie Instr. De functie test of het woord "en" wordt gevonden in een zin die werd ingevoerd door de gebruiker.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sTekst = InputBox("Toets alstublieft een korte zin in:")
  ' Test of het woord »en« in de zin voorkomt.
  ' In plaats van de opdrachtregel
  ' Als(Input, "en")<>0 Dan...
  ' wordt de CBool functie als volgt toegepast:
  If CBool(Instr(sTekst, "en")) Then
    MsgBox "Het woord »en« komt voor in de zin die u hebt ingevoerd."
  EndIf
End Sub

Help ons, alstublieft!