Instructie Type

Definieert non-UNO gegevens structuren.

Een Type-structuur is een geordende verzameling gegevensvelden, die als één item kan worden gemanipuleerd.

Syntaxis:

Diagram instructie Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
fragment matrix

fragment matrix


   ( [[start To] end], .. )
  
Parameters

start: Ondergrens van een dimensie.

end: Bovengrens van een dimensie.

Indien een matrix meerdere dimensies heeft dan wordt een komma (,) als scheidingsteken gebruikt.

fragment typename

fragment primitieve gegevenstypes


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Uitgebreide typen zoals instructie Type structuren, UNO-objecten en ClassModule-objecten zijn geldige typenamen.


fragment char

Tekens voor declaratie type


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Het bereik van een Type-structuur is dat van de module waartoe het behoort.


Voorbeeld:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Opsommingen kunnen worden aangemaakt met definities van de instructie Type. Dit mechanisme wordt toegelicht met aanroepen Python-scripts in Basic.


Help ons, alstublieft!