Instructie With

Stelt een object in als het standaardobject. Tenzij een andere objectnaam wordt gedeclareerd, verwijzen alle eigenschappen en methoden naar het standaardobject totdat de instructie End With is bereikt.

Syntaxis:

Diagram instructie With


    With object
       [statements]
    End With

Parameters:

Gebruik With en End With als u meerdere eigenschappen of methoden hebt voor een enkel object of een uitgebreide definitie van het gegevenstype.

tip

Het nesten van instructies With zorgt voor gemakkelijker te schrijven en te lezen code.


Help ons, alstublieft!