Functie Switch

Evalueert een lijst van argumenten, bestaande uit een expressie gevolgd door een waarde. De Switch-functie geeft een waarde terug die geassocieerd is met de expressie die werd uitgevoerd met deze functie.

Syntaxis:


Switch (Expressie1, Waarde1[, Expressie2, Waarde2[..., Expressie_n, Waarde_n]]) As Variant

Parameters:

De Switch-functie evalueert de expressies van links naar rechts en geeft de waarde terug die toegekend is aan de functie-expressie. Als expressie en waarde niet worden opgegeven als een paar, zal een runtime-fout optreden.

Expressie: De uitdrukking die moet worden geëvalueerd.

Waarde: De waarde die moet worden teruggegeven als de expressie Waar is.

In het volgende voorbeeld wordt de Switch-functie gebruikt om het toepasselijke geslacht aan de naam, gegeven door de functie, toe te kennen:

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGeslachtIndex = Switch(sNaam = "Jeanette", "Vrouwelijk", sNaam = "Jan", "Mannelijk")
End Function

Help ons, alstublieft!